galaktoz tolerans testi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte galaktoz tolerans testi kelimesinin manası:

  1. Kanda bulunan galâktozun karaciğer tarafından alınması ve glikojene çevrilebilmesini ölçen bir karaciğer fonksiyon testi.
  2. Kanda bulunan galaktozun karaciğer tarafından alınması ve glikojene çevrilmesini ölçen bir karaciğer işlev testi.

galaktoz tolerans testi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları