gama glutamil transferaz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gama glutamil transferaz kelimesinin manası:

  1. Amino asit + Glutatyon -> gama-glutamil-amino asit + sisteinilglisin reaksiyonunu katalize ederek kimi amino asitlerin plazma zarından taşınmasını sağlayan başlıca böbrek, karaciğer, safra kanalları ve pankreasta bulunan, karaciğer hastalıklarında ve kolestazda serum düzeyi yükselen enzim, GGT, gama-glutamil transpeptidaz.

gama glutamil transferaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları