gama zinciri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gama zinciri kelimesinin manası:

  1. IgG, immünglobulinlerin ağır zinciri.
  2. Dölüt hemoglobininde bulunan iki tip polipeptit zincirinden biri.

gama zinciri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları