Gangliyositler ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Gangliyositler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gangliyositler" ne demek?

 1. Beynin boz maddesi ve timüs bezinde bol bulunan, zar lipitlerinin %6 kadarını oluşturan, çok büyük polar başlı, terminal şeker birimleri siyalik asit (N-asetil nöraminik asit) olan kompleks sfingolipitler.

Gangliyositler nedir? İlişkili sözcükler

 • Türev şekerler: Şeker asitleri (aldonik asit, galâkturonik asit, mannuronik asit, uronik asit vb.) ve amino şekerler (N-asetil galâktozamin, N-asetil glikozamin vb.) gibi yan gruplarla monosakkaritlerin oluşturdukları kompleks moleküller. devamı...
 • N Asetilnöraminik Asit: N-Asetil-Mannozamin ve pirüvik asitten türetilen dokuz karbonlu şeker türevi, siyalik asit, NANA. Glikoproteinlerin ve gangliyositlerin yan zincirinde bulunur. devamı...
 • N Asetilglikozamin: Bir amino şeker olan glikozaminin asetil türevi olup asetil grubu glikoproteinlerin, çeşitli heteropolisakkaritlerin (hiyaluronik asit gibi) ve glikolipitlerin bileşiminde bulunur. devamı...
 • Nöraminik Asit Neu: Mannozamin ve pirüvik asitten türemiş bir bileşik. Asetillenmiş hâli olan N-asetil nöraminik asit, bazı glikoproteinlerin, karbohidrat yan zincirinin ve gangliyositlerin yapısında bulunur. devamı...
 • Okzaloasetik Asit Oaa: Trikarboksilik asit devresine (Krebs Devri) giren, asetil CoA’dan asetil grubunu alarak sitrik asit oluşturan dört karbonlu karboksilik asit Okzaloasetat. devamı...
 • N Asetilgalaktozamin: Bir amino şeker olan galâktozaminin asetil türevi olup asetil grubu glikoproteinlerin, çeşitli heteropolisakkaritlerin (kondroitin) ve glikolipitlerin bileşiminde bulunur. devamı...
 • Krebs Devri: Mitokondri matriksinde, besin maddelerinin aynşması ile oluşan asetil gruplanmn oksitlenerek karbondioksit hâline dönüştüğü, ara metabolitlerin indirgenerek ATP sentezinde kullanıldığı, asetil koenzim A ile başlayarak, sitrik asit, cis-akonitik asit, izositrat, alfa-keto glutarik asit, süksinik koenzim A, süksinik asit, fumarik asit, malik asit ve okzaloasetik asit şeklinde devir yapan, reaksiyon dizisi. Aerobik solunumda proteinlerin, yağların ve özellikle devamı...
 • Nana: Bk. N-asetilnöraminik asit N-Asetilnöraminik asit. devamı...
 • Nana: Bk. N-asetilnöraminik asit N-Asetilnöraminik asit. devamı...
 • Acetyl: Asetil kökü Asetil, karbonil ve tek değŸerli organik bir kök içeren asitik asit kökçesi, CH3CO (Kimya) devamı...

Gangliyositler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.