ganser syndrome sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ganser syndrome kelimesinin manası:

  1. Ganser sendromu, bir kişŸinin (genellikle mahkûm) benimsediğŸi ve sorulara mantıksız ya da yanlışŸ cevaplar verdiğŸi düzmece psikiyatrik hastalık (örneğŸin, köpeğŸin kaç bacağŸı var sorusuna, o şŸöyle diyebilir:"beşŸ" ya da 2x2, o şŸöyle diyebilir:5, aslında doğŸru cevabı bildiğŸini ancak kasten umursamadığŸını belirtir)

ganser syndrome ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları