Garage Sale ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Garage Sale" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Garage Sale" ne demek?

 1. Gayri resmi satışŸ, eski eşŸya satışŸı, genellikle kişŸinin kendi arazisinde yapılan resmi olmayan kişŸisel varlık satışŸı; resmi olmayan emlak satışŸı

Garage Sale nedir? İlişkili sözcükler

 • Kıyamı Binefsihı: (Kıyam-ı bizatihi) : Fık: Varlığı, durması kendi zatı ile olmak manasında bir sıfat-ı İlahidir. Şöyle ki: Hak Teala’nın ezeli ve ebedi olan varlığı kendi zatı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zatının muktezasıdır. Asla başkasının değildir. Bunun için, Allah Teala’ya “Vacib-ül Vücud” denir. (Bak: Vücud) (Osmanlıca’da yazılışı: kıyam-ı binefsihî) devamı...
 • Egoism: Bencillik, egoizm, hodbinlik hodkâmlık, yalnız kendi öz varlığını düşünme ve sevme Kendini beğenmişlik devamı...
 • şahsi: Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, bireysel, özlük Örnek: Hareketin içinde şahsi kinler ve rekabetler vardı. F. R. Atay Kişisel. ~ hak: kişisel hak. ~ irtifak hakkı: kişisel katlandırım hakkı. ~ menfaatler: bk. şahsiyyet hakları. ~ ineticeleriyle babalık da’vâsı: kişisel sonuçlu babalık arancı, dilemi. devamı...
 • Impersonal: Kişisel olmayan, şahsi olmayan ,sahsiyeti olmayan devamı...
 • Diplomatics: Eski resmi ve sikaları çözme ve gerçeğe uygunluğunu tayin etme ilmi. Eski resmi belgeleri inceleme bilimi devamı...
 • özbilinçlilik: Kişinin kendi varlığı üzerine olan bilinci. devamı...
 • özne Kösnüllüğü: Sevgecin kişinin kendi varlığından başkalarına yönelmesi. devamı...
 • Içduyu: Kişinin, kendi ruhsal durumlarının ve iç yaşantılarının dolaysız olarak bilincine varması. (Locke’ta) Kişinin kendi öznel edimleri ve yetenekleri üzerine düşünmesi; dış duyumun karşıtı. 3-(Kant’ta) Kendi kendini içten algılama yetisi. // devamı...
 • Washroom Sale: Borsada satıcının kendi malına alıcı olması devamı...
 • öz Yaşam öyküsü: Fışırdama sesi. Bir kişinin kendi yaşam öyküsü üzerine yazdığı yazı veya eser, hayat hikâyesi, otobiyografi. devamı...

Garage Sale ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.