Gauss ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Gauss" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gauss" ne demek?

 1. Manyetik alanın şiddet birimi.

 2. 1777-1855. Carl FriedrichGauss ünlü Alman matematikçisi. Archimed ve Newton’la birlikte tüm zamanların en dahi üç matematikçisinden biri sayılmaktadır. Çok önemli sonuçlar elde ettiği çalışma alanları: cebir, analiz, geometri, sayılar teorisi, integral ve diferansiyel hesap, olasılık kuramı, istatistiktir. Ayrıca, astronomi ve fizik dallarında da çalışmıştır. Kendisi matematiğin kralı olarak bilinmektedir.

Gauss nedir? İlişkili sözcükler

 • Laplace: 1749-1827. Piere SimeoneLaplace, Fransız matematikçisi. Matematiğin bir çok dallarında önemli çalışmaları vardır. Çalışma alanları içinde diferansiyel denklemler, potansiyeller teorisi, olasılıklar teorisi, astronomi, mekanik, fizik gibi dallar yer almaktadır. devamı...
 • Nasiretdin Tusi: Nasiretdin Tusi Abu Cafer Muhammed İbn Muhammed İbn Hasan Abu Bekir (1201-1274) ünlü Türk matematikçisi ve bilim adamı. 1259 yılında Maraga kentinde gözlemevini açmış ve bir çok bilim adamını davet etmiştir. Bu gözlemevindeki çalışmaların, bir çok dalların gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Matematiğin astronomi ile ilgili dallarının ve özellikle geometrinin ve trigonometrinin gelişmesine yol açmışlardır. Tusi’nin devamı...
 • Gauss Süreci: (Olasılık kuramı) (…)X olasılıksal değişkenlerinin, her sonlu doğrusal birleşimi olağan dağılımlı olan (…)olasılıksal süreci. Bu süreçte, her (…), olağan dağılımlı ve (…)dur. devamı...
 • Hilbert: 1862-1943. DavidHilbert, Alman matematikçisi. Matematiğin hemen hemen tüm dallarında çalışmıştır. Araştırmaları ve ortaya koyduğu problemleriyle 20. yüzyılın matematiğinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. devamı...
 • Leibniz: 1646-1716. Got Frid WilgelmLeibniz, Alman matematikçisi. Matematiğin, kimyanın, jeolojinin bir çok dallarında önemli çalışmalar yapmıştır. Matematiğin bir çok terimleri (fonksiyon, diferansiyel, diferansiyel denklem, koordinat vs.) onun adı ile birlikte söylenmektedir. devamı...
 • Gauss Denklemleri: (…) devamı...
 • Gauss Distribution: Gauss dağılımı devamı...
 • Gauss Logaritmaları: Sayıların toplamı ve farklarının logaritmaları. devamı...
 • Gauss Markov Savı: (Kuramsal istatistik) Bir evrenden çekilen gözlemlerin doğrusal birleşimine dayalı bir evrendeğerin yansız kestiricisine ilişkin ana kanıtsav. Kestiriciler en küçük üstikiler yöntemi ile elde edildiği zaman evrendeğerin doğrusal yansız kestiricisi en küçük değişkelidir. devamı...
 • Karl Friedrich Gauss: Karl Friedrich Gauss (1777-1855), Alman matematikçi ve bilim adamı, numara teorisi ve elektromanyetik teorilerine en büyük katkıyı yapan kişŸi devamı...

Gauss ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.