gaz kromatografisi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gaz kromatografisi kelimesinin manası:

  1. Uçucu organik narkotik ve psikotrop maddeleri bozunmadan birbirinden ayırmak ve analizini yapmakta kullanılan bir tür kromatografik yöntem.
  2. Gaz halinde bir hareketli fazın ve sıvı halde (GLC) veya katı halde (GSC) bir durgun fazın kullanıldığı yöntemler.
  3. Bir karışımdaki maddelerin uçucu duruma getirilerek birbirinden ayrılması esasına dayanan kromatografi çeşidi.
  4. Otomatize malzemelerin kullanıldığı, sık sık rölatif olarak yüksek basınçta gerçekleştirilen kromatografik işlem.
  5. Fırın atmosferlerini çabukça çözümlemede, bileşenlerin ayrılarak saptanmasındaki soğurma kurallarından yararlanan bir çözümleme yöntemi.

gaz kromatografisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları