gazi

 1. Müslümanlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse

  Örnek:

  Gazi Baba, etrafında binlerce gazi ile bir tepede yatardı. Y. K. Beyatlı

 2. Olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet tarafından verilen onur unvanı.

 3. Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse

  Örnek:

  Şimdi İstanbul taklarının yeşil taflanları altından gaziler geçiyor. A. Gündüz

 4. Bk. Hayriye altını.

 5. Düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse.

 6. Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse.

 7. 1. allah yolunda savaşan kişi. 2. gaza sırasında yaralanan kimse. 3. gaza sırasında yararlıklar gösteren kumandanlara verilen unvan. 4. 2. mahmud zamanında çıkarılan altın sikke.

 8. Din uğrunda harbeden. Cihadda yaralanmış veya harbetmiş olan kimse. Harpte ordunun başına geçen kumandan. Muzaffer olan ve harpten sağ dönen.


Yayımlandı

kategorisi