Gcc32 Library ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Gcc32 Library" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gcc32 Library" ne demek?

 1. Gcc32 Kitaplığı

Gcc32 Library nedir? İlişkili sözcükler

 • Bölüm Kitaplığı: Üniversite kitaplıklarında, merkez kitaplığı dışında, belli konularda dermeleri olan küçük kitaplıklardan her biri. devamı...
 • Kütüphaneci: Kitaplıkta görevli kimse, bibliyotekçi. Kitaplık bilimci, bibliyotekçi. devamı...
 • Okur Kartı: Kitaplıktan yararlanan okurun adını, adresini, kimi kez de ilgilendiği konuları belirten ve kitaplıkta korunan kart. Okurun kitaplıktan yararlanmasını sağlayan, üzerinde açık kimliği bulunan kart. (Okurda bulunur.) devamı...
 • Seminer Kitaplığı: Üniversitede, merkez kitaplığa bağlı, belli konulardaki dermelerle hizmet sunan küçük kitaplık. devamı...
 • Kitaplıkbilim Uzmanı: Kitaplıkbilim eğitimi gördükten sonra, kitaplıkbiliminin herhangi bir dalında uzmanlaşmış kişi. devamı...
 • Toplu Katalog: Dermesi ayrı ayrı yerlerde bulunan bir kitaplığın ya da birden çok kitaplığın dermelerini bir arada gösteren katalog. devamı...
 • Okur Hizmetleri: Kitaplık dermesine, gerekirse kitaplık dışındaki kaynaklara baş vurarak okura sunulan hizmet. devamı...
 • Kitaplık Bilimci: Kitaplıklarda işlerin yürütülmesini sağlayan, kitaplık bilimi öğrenimi görmüş kimse, kütüphaneci. devamı...
 • Kitaplık Görevlisi öğretmen: Kitaplıkbilimcisi olmadığı halde dersleri yanında kitaplık işini de yürüten öğretmen. devamı...
 • Yığınak Kitaplık: Bir ya da birkaç kitaplığın, az kullanılan gereçlerini gerektiğinde kullanmak üzere bir yerde topladığı kitaplık. devamı...

Gcc32 Library ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.