geç uyanış çağı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte geç uyanış çağı kelimesinin manası:

  1. (Resim, Heykel, Mimarlık) İtalya'da 1520-1600 yılları arasında özellikle resim ve mimarlıkta görülen barok öğeli sanat anlayışı. Bu anlayışa Almanlar yapmacıkçılık (Manierismus) da derler. a. bk. yapmacıkçılık.

geç uyanış çağı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları