Geçerli Sayışım ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Geçerli Sayışım" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Geçerli Sayışım" ne demek?

 1. İki kişi arasındaki alacakların belirli bir süre sonunda arıtımı yapılmak üzere karşılıklı borçlu ve alacaklı sayışmalara ayrıntılı olarak yazılması.

Geçerli Sayışım nedir? İlişkili sözcükler

 • ön Sayışım: Gerçekleşmiş bir kâr payından ya da borçtan bir bölüğünün önceden ödenmesi. Gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek alacaklı bir sayışımdan kesin ödemede indirimi yapılmak üzere verilen para. devamı...
 • Geçerli Eder Dengelemi: Borçlu ve alacaklı öğelerin belirli bir günde geçerli ederlerine göre ve tümdeğer yöntemi ile yeniden değerlendirilmesi koşulları ile düzenlenen dengelem. devamı...
 • Geçerli Sayışım Yazılığı: Ekonomik amaçlarla yapılan yatırımlarda, gerçek ya da tüzel kişilere ödenen, çekilen ve kalan paraları göstermek üzere bankalarca verilen yazılık. devamı...
 • Alım öndeliği: Yapılması kararlaştırılan her hangi bir işlemin belirli koşullara göre gerçekleştirilmesi sağlanılmak üzere alıcı tarafından satıcıya verilenalım öndeliği. devamı...
 • Vazgeçilen Alacaklar: Batkın ile alacaklıları arasında yapılan sözleşme ya da uzlaşma yolu ile alınmasındanvazgeçilen alacakların borçlulara ilişkin yazılıklarda özel bir sayışıma alınması ve bu sayışımın kapsamı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla kapatılamazsa bunların kâr sayışımına aktarılması. devamı...
 • Sayışım Dönemi: Tecim alanında yıllık sayışımlar için kabul edilen 12 aylık süre, dengelem dönemi. Bir yıllık süre içinde sayışımların izlenilmesi sağlanılmak üzere uygulanan belirli süreler. devamı...
 • Güvenceli Sayışım çizelgesi: Güvencelilere sakatlık, yaşlılık ve ölüm güvencelerinden aylık bağlanılmak, toptan ödeme yapılmak ya da bunlara hak kazanmadıkları saptanılmak üzere güvenceli tarafından ödenilen keseneklerin yazılımına ilişkin çizelge. devamı...
 • Borç Aktarımı: İki kişi arasındaki borcun, alacaklısının uyumu ile üçüncü bir kişiye aktarımı. Eski borç yerine yeni bir borç kabullenilmek yoluyla eskisinin kaldırılması. devamı...
 • Sayışım Kalıntısı: Bir sayışımın borçlu ve alacaklı dalları arasındaki fark. devamı...
 • Açılış Dengelemi: Yıl başında sayışımların yeniden düzenlenmesini olumlu kılmak üzere günlük yazılığın açılışında ilk kez yazılan bir önceki yılın sayışım özeti. Sayışımların yeniden açılmasına bağışıklık verilmek üzere düzenlenen denge. devamı...

Geçerli Sayışım ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.