geçiş bölgesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte geçiş bölgesi kelimesinin manası:

  1. 1-Kent özeğine bitişik ya da onu çevreleyen, yapıların ölçünleri düşük, görünüşü bozuk, toprak değerleri yükselmiş, yapıları karma kullanımlara ayrılmış, türlü kentsel işgörü ve kolaylıklar yönünden dar boğazları ve toplumsal sorunları olan alan. bkz. çöküntü bölgesi. 2 - Bir kent içinde belli bir kullanım türünden bir başka kullanım türüne ya da belli bir toplumsal ve ekonomik kümenin elinden bir başkasının eline geçiş süreci içinde olan bölge.

geçiş bölgesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları