Geçişme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Geçişme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Geçişme" ne demek?

 1. Yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış iki sıvının karşılıklı geçerek birbirine karışması.

 2. Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı, hulul, ozmos.

 3. Geçişmek işi.

 4. Bir sıvıyı tümüyle geçirmeyen bir zardan, ancak o sıvı içindeki kimi tür özdeciklerin geçmesi olayı.

 5. Bk. dereceleme

 6. Su moleküllerinin yarı geçirgen zar aracılığıyla düşük yoğunluktaki çözeltiden yüksek yoğunluktaki çözeltiye geçmesi, ozmos, ozmoz.

Geçişme nedir? İlişkili sözcükler

 • Geçişim: Geçişme işi, geçişme, tedahül. Belirli bir işi yapma yeterliliğinin ilişkili veya bağlantılı başka bir işi yapma sonucunda artması, intikal. devamı...
 • şişme: Şişmek işi. Yapısındaki su oranının artması sonucunda ağaçta ortaya çıkan hacim büyümesi, ağırlaşma, biçim değiştirme olayı. devamı...
 • Ozmotik Basınç: Düşük yoğunluktaki bir çözeltiden yüksek yoğunluktaki bir çözeltiye ozmozla su ya da diğer bir çözücünün girmesiyle meydana gelen basınç. Ozmoz olayını önlemek için derişik çözelti bölgesine uygulanması gereken en düşük devamı...
 • Geçiş Iklimi: Birbirine yakın, ancak ayrımlı iklimler altında bulunan iki bölge arasında yer alan ve bu iklimlerin kimi benzer yanlarını taşıyan ara iklim türü. devamı...
 • çürüme: Çürümek işi. Işınetkin bir çekinin, kimi ışın ya da tanecikler salmasıyla başka çekinlere dönüşmesi olayı. devamı...
 • Yayınım: Yayınma. Bir uçunun, bir sıvının ya da bir çözeltinin özdeciklerinin devinimleri yüzünden tektürelleşmesi. devamı...
 • Kırılca Gediği: Kimi özdeciklerin yerlerinden kaymaları, kimilerininse eksilmesi gibi nedenlerle oluşarak kırılcanın düzgün dizilim yapısını aksatan nokta. devamı...
 • Düpedüz Geçersiz çıkarım: Kendi olağan yorumunda, öncüllerinin tümü doğru ama sonucu yanlış olan çıkarım; geçersiz kılıcı kümesi düpedüz tutarlı olan çıkarım. devamı...
 • çözüşme: Çözüşmek işi. Bir kimyasal bileşik moleküllerinin, belirli koşullar altında, tersinir olarak, bileşenlerine ayrışması olayı. devamı...
 • Gaz Uyarılması: Bir gazın, kimi atom ya da moleküllerinin, bir elektronun bir erke düzeyinden daha yüksek bir erke düzeyine geçmesiyle yapısının değişmesi. devamı...

Geçişme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.