gelberi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gelberi kelimesinin manası:

  1. Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç.
  2. Tırmık.
  3. Harman döküntülerini toplamaya yarayan araç.
  4. Ağaç dallarını budamak için kullanılan eğri demir.
  5. Ocak takımının bir aygıtı.
  6. Bk. gelberi

gelberi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları