gelecek zaman sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gelecek zaman kelimesinin manası:

  1. Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi.
  2. Eylemin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olması. Türkçedegelecek zaman kavramı, -e, -ecek, -esi, -se, -meli eklerinden biriyle veya emir kipiyle kurulur : Gele (gel-e) , gelecek (gel-ecek) , gelesi (gel-esi) , gelse (gel-se) , gelmeli (gel-meli) , gelsin (gelsin) vb.

gelecek zaman ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları