geleneksel gösteri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte geleneksel gösteri kelimesinin manası:

  1. Çağdaş tiyatro kavramına karşıt kavramı getiren tiyatro; bir toplumun kendine özgü yapısının oluşturduğu ve o toplumun yapısında değişiklik süreciyle yakın ilintisi içinde sürmüş, daha sonraki dönemlerde kalıplaşarak donmuş ve kendi özelliklerini korumuş olan tiyatro.

geleneksel gösteri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları