geleneksel kalkınma iktisadı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte geleneksel kalkınma iktisadı kelimesinin manası:

  1. Ülkeleri azgelişmiş ve gelişmiş sanayileşmiş diye ayırarak kalkınma ve büyüme sorunlarının bu ayrımda çözümlenmesi gerektiğini ileri süren, azgelişmiş ülkelere özgü iktisadi politikalar geliştirilmesini savunan ve bu bağlamda devletin iktisadi hayata etkin katılımını öngören ve koruyucu dış ticaret politikası eşliğinde dışalım ikameci sanayileşme ile azgelişmiş ekonomilerde varolan kırsal kesim ile modern kesim arasındaki ikiliğin kaldırılmasını amaçlayan ilk iktisadi kalkınma yaklaşımı.

geleneksel kalkınma iktisadı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları