Geleneksel Tiyatro ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Geleneksel Tiyatro" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Geleneksel Tiyatro" ne demek?

 1. Aristoteles’in tanımlamasına uyan, başı, ortası, sonu (serimi, düğümü, çözümü) bulunan, tek olayı dağılmadan anlatan, gerekçe-sonuç ilkesi ile yürüyen, gelirimi ve ilgiyi tutan olaylar ve durumlarla kurulmuş oyunlara verilen genel ad.

Geleneksel Tiyatro nedir? İlişkili sözcükler

 • Dirimselcilik: Hayat olaylarını fiziksel, kimyasal güçlerle değil de, özel bir yaşama ilkesi, yaşam gücü ile açıklayan öğreti. (Lat. vita = yaşam) : Yaşam olaylarını fiziksel – kimyasal güçlerle değil de özel devamı...
 • Realist Tiyatro: Olayları, kişileri gerçekçi bir görüşle ele alan tiyatro türü. XIX. yüzyılın ortasından bu yana güç kazanmıştır. Karakterler, psikolojik bir doğrulukla incelenir. Konuşma düzeni, belli bir mantık gelişimi içindedir. Konu, doğrudan doğruya hayattan alınır. İlk gerçekçiler Almanya’da: Büchner. Fransa’da: Dumas Fils. devamı...
 • Büyük Tiyatro: Seyirci sığası bin ya da üstünde olan tiyatrolara verilen ad. devamı...
 • Ilhan Iskender Tiyatro ödülü: 1959 yılından bu yana, türü içinde üstün nitelikler gösteren ve yargıcılar kurulunca seçilen tiyatro yapıtına her yıl verilen ödül. devamı...
 • Arkaik Tiyatro: Tiyatronun kaynağını ortaya çıkaran, tiyatronun henüz örgütlenmediği ve herhangi bir betiğe dayanmadığı dönemdeki törensel gösterilerin tümüne verilen ad. devamı...
 • Maksim: (Lat. maxima regula = en yüksek kural, temel kural) : 1- Ahlâk ilkesi. 2-(Kant’ta) Tek kişinin, kendi istenç ve eylemlerini belirlemek üzere koyduğu ahlâk ilkesi; genel geçer olan nesnel ahlâk yasasının karşısında, öznel -> ilke. devamı...
 • Göstermeci Tiyatro: Tiyatronun tiyatro, oyunun oyun olduğunu vurgulayan, kişileri ve olayları canlandırmadan gösteren, seyirci ile sahne arasına güzelduyusal uzaklık (yabancılaştırma) koyup seyircinin oyuna ussal yoldan katılmasını sağlayan tiyatro anlayışı. Örnek : Ortaoyunu, Çin tiyatrosu, İtalyan halk doğaçlama tiyatrosu, epik tiyatro, Japon tiyatrosu, Meyerhold’un biyome-kaniğe dayanan tiyatrosu vb. devamı...
 • Gelişim Oyunu: Alman tiyatrosunda bireyin olumsuzdan olumluya, aldatıcılıktan gerçeğe doğru gelişmesini gösteren oyunlara verilen ad. devamı...
 • Karşıt Aristotelesçi Tiyatro: 1 – Aristoteles’in dram sanatına ilişkin güzelduyusal kurallara uymayan tiyatro. 2 – Bertolt Brecht’in epik tiyatrosu ile kesintili ve bağlantısız, ancak içerik açısından eytişimsel bir bütünlük ortaya çıkaran tiyatro anlayışına verilen ad. devamı...
 • Yeter Neden Ilkesi: Leibniz’in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır. devamı...

Geleneksel Tiyatro ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.