gelir vergisi matrahı nedir

Gelir Vergisi Matrahı Nedir?

Gelir vergisi matrahı, gelir vergisinin hesaplanacağı tutarı ifade eder. Gelir vergisi matrahı, gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelirlerden indirimler ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutardır.

Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması

Gelir vergisi matrahı, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Gelir Vergisi Matrahı = Gelirler – İndirimler – İstisnalar

Gelirler

Gelir vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınan gelirler şunlardır:

 • Ücretler
 • Maaşlar
 • Prim ve ikramiyeler
 • Emeklilik gelirleri
 • Kira gelirleri
 • Faiz gelirleri
 • Sermaye kazançları
 • Diğer gelirler

İndirimler

Gelir vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınan indirimler şunlardır:

 • Genel gider indirimi
 • Sosyal güvenlik primi indirimi
 • İhtiyati tedbir indirimi
 • Bağımlı çocuk indirimi
 • Eğitim indirimi
 • Sağlık indirimi
 • Diğer indirimler

İstisnalar

Gelir vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınan istisnalar şunlardır:

 • Asgari ücret istisnası
 • Engellilik istisnası
 • Şehitlik ve gazilik istisnası
 • Diğer istisnalar

Gelir Vergisi Matrahının Önemi

Gelir vergisi matrahı, gelir vergisinin hesaplanmasında önemli bir rol oynar. Gelir vergisi matrahı ne kadar yüksek olursa, ödenecek gelir vergisi de o kadar yüksek olur.

Gelir Vergisi Matrahının Azaltılması

Gelir vergisi matrahını azaltmak için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır:

 • Gelirleri artırmak
 • İndirimleri ve istisnaları kullanmak
 • Gelir vergisi beyannamesini doğru ve eksiksiz doldurmak

Sonuç

Gelir vergisi matrahı, gelir vergisinin hesaplanacağı tutarı ifade eder. Gelir vergisi matrahı, gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelirlerden indirimler ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutardır. Gelir vergisi matrahı ne kadar yüksek olursa, ödenecek gelir vergisi de o kadar yüksek olur. Gelir vergisi matrahını azaltmak için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır: gelirleri artırmak, indirimleri ve istisnaları kullanmak ve gelir vergisi beyannamesini doğru ve eksiksiz doldurmak.


Yayımlandı

kategorisi