gelişme ilerleme göstermeyen

İlerleme Göstermek: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“İlerleme göstermek” deyimi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Bir kişinin veya şeyin zaman içinde gelişme veya ilerleme kaydettiğini ifade eder. Bu makale, “ilerleme göstermek” deyiminin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve örneklerini ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “ilerleme göstermek” deyimi “make progress” olarak ifade edilir. “Make” fiili, bir şeyi gerçekleştirme veya başarma eylemini ifade ederken, “progress” kelimesi ilerleme, gelişme veya ilerlemeyi ifade eder. Birlikte kullanıldığında, “make progress” deyimi bir kişinin veya şeyin zaman içinde ilerlediğini veya geliştiğini ifade eder.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “ilerleme göstermek” deyimi, tam olarak İngilizce karşılığıyla aynı anlama gelir. “İlerleme” kelimesi ilerleme, gelişme veya ilerlemeyi ifade ederken, “göstermek” fiili bir şeyi ortaya koyma veya sergileme eylemini ifade eder. Birlikte kullanıldığında, “ilerleme göstermek” deyimi bir kişinin veya şeyin zaman içinde ilerlediğini veya geliştiğini ifade eder.

Kullanımları

“İlerleme göstermek” deyimi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte bazı yaygın kullanımlar:

 • Kişisel Gelişim: Bir kişinin bilgi, beceri veya yeteneklerinde ilerleme kaydetmesi.
 • Akademik Başarı: Bir öğrencinin akademik çalışmalarında ilerleme kaydetmesi.
 • İş Başarısı: Bir çalışanın iş performansında ilerleme kaydetmesi.
 • Proje Yönetimi: Bir projenin zamanında ve bütçe dahilinde ilerleme kaydetmesi.
 • Sağlık ve Zindelik: Bir kişinin sağlık veya zindelik hedeflerine doğru ilerleme kaydetmesi.

Örnekler

İngilizce:

 • I’m making progress on my new book. (Yeni kitabımda ilerleme kaydediyorum.)
 • The students are making progress in their math skills. (Öğrenciler matematik becerilerinde ilerleme kaydediyorlar.)
 • The company is making progress on its new product launch. (Şirket yeni ürününün lansmanında ilerleme kaydediyor.)

Türkçe:

 • Yeni işimde ilerleme gösteriyorum. (Yeni işimde ilerleme kaydediyorum.)
 • Çocuklarım okulda ilerleme gösteriyorlar. (Çocuklarım okulda ilerleme kaydediyorlar.)
 • Projemiz planlandığı gibi ilerleme gösteriyor. (Projemiz planlandığı gibi ilerleme kaydediyor.)

Sonuç

“İlerleme göstermek” deyimi, hem İngilizce hem de Türkçe’de bir kişinin veya şeyin zaman içinde gelişme veya ilerleme kaydettiğini ifade eden yaygın bir deyimdir. İngilizce’de “make progress” olarak ifade edilen deyim, Türkçe’de “ilerleme göstermek” olarak ifade edilir. Bu deyim, kişisel gelişim, akademik başarı, iş başarısı, proje yönetimi ve sağlık ve zindelik gibi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi