geliştirme nedir

Geliştirme Nedir?

Geliştirme, bir ürün veya hizmeti daha iyi hale getirmek için yapılan çalışmaların tümüdür. Bu çalışmalar, ürün veya hizmetin tasarımından başlayarak üretimine, pazarlamasına ve satışına kadar her aşamayı kapsayabilir. Geliştirme sürecinde, ürün veya hizmetin özellikleri, işlevleri, kalitesi, maliyeti ve diğer özellikleri dikkate alınır.

Geliştirme, işletmeler için çok önemli bir süreçtir. Çünkü, işletmelerin rekabet gücünü artırmasına, müşteri memnuniyetini yükseltmesine ve karlılığını artırmasına yardımcı olur. Geliştirme sürecinde, işletmeler müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi bir şekilde anlamalı ve bu ihtiyaçları ve beklentileri karşılayacak ürün veya hizmetler geliştirmelidir.

Geliştirme Süreci

Geliştirme süreci, genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Fikir Üretme: Geliştirme süreci, yeni bir fikirle başlar. Bu fikir, müşterilerin ihtiyaçlarından, mevcut ürün veya hizmetlerin eksikliklerinden veya yeni teknolojilerden kaynaklanabilir.
 • Fikir Değerlendirmesi: Yeni fikir, teknik, ekonomik ve pazar açısından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, fikrin uygulanabilirliği ve potansiyeli belirlenir.
 • Konsept Geliştirme: Uygulanabilir bulunan fikir, daha detaylı bir şekilde ele alınır ve bir konsept geliştirilir. Konsept, ürün veya hizmetin temel özelliklerini, işlevlerini ve faydalarını içerir.
 • Prototip Geliştirme: Konsept, fiziksel bir forma dönüştürülür ve bir prototip geliştirilir. Prototip, ürün veya hizmetin işlevselliğini ve tasarımını test etmek için kullanılır.
 • Ürün veya Hizmet Geliştirme: Prototip başarılı bir şekilde test edildikten sonra, ürün veya hizmet geliştirilir. Bu aşamada, ürün veya hizmetin özellikleri, işlevleri, kalitesi ve maliyeti belirlenir.
 • Ürün veya Hizmet Testi: Geliştirilen ürün veya hizmet, gerçek koşullarda test edilir. Bu testler, ürün veya hizmetin güvenliğini, performansını ve dayanıklılığını belirlemek için yapılır.
 • Ürün veya Hizmet Lansmanı: Ürün veya hizmet testlerden başarılı bir şekilde geçtikten sonra, pazara sunulur. Bu aşamada, ürün veya hizmetin tanıtımı yapılır ve satışa sunulur.

Geliştirme Türleri

Geliştirme, farklı türlerde olabilir. Bunlar şunlardır:

 • Yeni Ürün Geliştirme: Yeni bir ürünün geliştirilmesi sürecidir. Bu süreç, fikir üretme aşamasından başlayarak ürün lansmanı aşamasına kadar devam eder.
 • Mevcut Ürün Geliştirme: Mevcut bir ürünün özelliklerinin, işlevlerinin veya kalitesinin iyileştirilmesi sürecidir. Bu süreç, fikir üretme aşamasından başlayarak ürün lansmanı aşamasına kadar devam eder.
 • Süreç Geliştirme: Ürün veya hizmet üretim sürecinin iyileştirilmesi sürecidir. Bu süreç, fikir üretme aşamasından başlayarak süreç lansmanı aşamasına kadar devam eder.
 • Organizasyon Geliştirme: İşletmenin yapısının, kültürünün ve süreçlerinin iyileştirilmesi sürecidir. Bu süreç, fikir üretme aşamasından başlayarak organizasyon lansmanı aşamasına kadar devam eder.

Geliştirmenin Önemi

Geliştirme, işletmeler için çok önemli bir süreçtir. Çünkü, işletmelerin rekabet gücünü artırmasına, müşteri memnuniyetini yükseltmesine ve karlılığını artırmasına yardımcı olur. Geliştirme sürecinde, işletmeler müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi bir şekilde anlamalı ve bu ihtiyaçları ve beklentileri karşılayacak ürün veya hizmetler geliştirmelidir.

Geliştirme, işletmelerin uzun vadeli başarısı için de çok önemlidir. Çünkü, işletmelerin sürekli olarak yeni ürün veya hizmetler geliştirmesi ve mevcut ürün veya hizmetlerini iyileştirmesi gerekir. Aksi takdirde, işletmeler rekabette geri kalır ve müşterilerini kaybeder.

Sonuç

Geliştirme, işletmeler için çok önemli bir süreçtir. Geliştirme sürecinde, işletmeler müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi bir şekilde anlamalı ve bu ihtiyaçları ve beklentileri karşılayacak ürün veya hizmetler geliştirmelidir. Geliştirme, işletmelerin rekabet gücünü artırmasına, müşteri memnuniyetini yükseltmesine, karlılığını artırmasına ve uzun vadeli başarısını sağlamasına yardımcı olur.


Yayımlandı

kategorisi