gematria nedir

Gematria Nedir?

Gematria, bir kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerlerinin toplamını hesaplama uygulamasıdır. Bu uygulama, genellikle İbranice, Arapça ve Yunanca gibi dillerde kullanılır. Gematria, numeroloji ile ilgilidir, ancak numerolojiden farklı olarak, gematria yalnızca kelimelerin ve cümlelerin sayısal değerlerine odaklanır.

Gematrianın Tarihi

Gematrianın kökenleri eski zamanlara dayanmaktadır. İlk olarak, MÖ 2. yüzyılda İbranice metinlerde kullanıldığı bilinmektedir. Daha sonra, gematria Arapça ve Yunanca metinlerde de kullanılmaya başlandı. Orta Çağ’da, gematria Hıristiyan ve Müslüman bilginler tarafından sıklıkla kullanılıyordu. Rönesans döneminde, gematria Avrupa’da da ilgi görmeye başladı. Günümüzde, gematria hala bazı insanlar tarafından kullanılmaktadır.

Gematrianın Kullanım Alanları

Gematria, çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, gematria kullanılarak bir kelimenin veya cümlenin anlamı hakkında bilgi edinilebilir. Ayrıca, gematria kullanılarak gelecek hakkında kehanetlerde bulunulabilir. Bazı insanlar, gematria kullanarak hastalıkları tedavi edebileceklerine veya zenginlik elde edebileceklerine inanmaktadır.

Gematrianın Eleştirileri

Gematria, birçok eleştiriye maruz kalmaktadır. Eleştirmenler, gematrianın bilimsel bir temeli olmadığını ve sonuçlarının tamamen rastlantısal olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca, eleştirmenler gematrianın insanların yanlış inançlara kapılmasına yol açabileceğini savunmaktadır.

Gematrianın Örnekleri

  • İbranice’de “Tanrı” kelimesinin sayısal değeri 26’dır.
  • Arapça’da “Hz. Muhammed” kelimesinin sayısal değeri 92’dir.
  • Yunanca’da “aşk” kelimesinin sayısal değeri 12’dir.

Sonuç

Gematria, eski zamanlardan beri kullanılan bir uygulamadır. Gematria, bir kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerlerinin toplamını hesaplama uygulamasıdır. Gematria, çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Ancak, gematria birçok eleştiriye de maruz kalmaktadır. Eleştirmenler, gematrianın bilimsel bir temeli olmadığını ve sonuçlarının tamamen rastlantısal olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca, eleştirmenler gematrianın insanların yanlış inançlara kapılmasına yol açabileceğini savunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi