gemi

  1. Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

  2. Tonajı ve adı ne olursa olsun denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilumum yüzer araçlar.


Yayımlandı

kategorisi