gen frekansı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gen frekansı kelimesinin manası:

  1. Bir populasyonda, belli bir gen lokusundaki özel bir alelin o lokustaki bütün alellerin toplamına oranı. Alellik frekansı.

gen frekansı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları