Genel Anestezi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Genel Anestezi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Genel Anestezi" ne demek?

 1. Ameliyatlar sırasında hayvanların ağrı duymasını engellemek amacıyla yapılan ve sonuçta hareket, refleksler, duygu ve bilincin ortadan kaldırılması ile sonuçlanan klinik yöntem.

Genel Anestezi nedir? İlişkili sözcükler

 • Karşı Devrim: Bir devrimi yıkmayı ve onun ürünlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen hareket. Bir devrimin sonuçlarını yok etmeyi amaçlayan karşıt eylem. devamı...
 • Anestezi: Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi Örnek: Zavallı Hacı Ömer, dişçinin koltuğunda anestezi bile kabul etmiyor. R. N. Güntekin Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hastanın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine devamı...
 • Görüngübilim: (Yun. phainomenon = görünüş; logos – bilim, öğreti) I. -> Görüngüler bilimi, öğretisi. Bu anlamda: 1- (Kant’ta) Algılanan görüngüler öğretisi. (Kant bu sözcüğü “Doğabilirinin Fizikötesi Temelleri” adlı yazısında kullanmış, ama “eleştiri”lerinde artık kullanmamıştır. 2-(Hegel’de) -> Eytişimsel gelişmesi içinde bilincin geçirdiği evrelerin fizikötesi açısından ortaya konuluşu (“Phaenomenologie des Geistes”). 3- Bilinç olaylarının çözümlenmesi ve betimlenmesi (betimleyici devamı...
 • Artrodez: Eklem kaynaştırma Yapay ankiloz. Ameliyatla devamı...
 • Narkoz: İlaçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde devamı...
 • Degenderise: Cinsiyetini ortadan kaldırma, cinsiyetini giderme, insanların cinsiyetle ilgili imalarını ortadan kaldırma (örneğŸin, erkek, kadın); cinsiyeti “nötr” yapma; cinsiyete ilişŸkin gereksiz göndermeleri veya belirli bir cinsiyete karşŸı ön yargıları ortadan kaldırma (ayrıca degenderize) devamı...
 • Enrofloksasin: Bakterilerde DNA jiraz (topo izomeraz II) enzimini baskılayarak DNA’ nın üretimi ve kalıbının çıkarılmasını engelleyen ve sonuçta bakterilerin bölünmesini ortadan kaldırarak ölümlerine neden olan florokinolon grubunda yer alan bir antibiyotik. devamı...
 • Nomografi: Sayısal hesaplar yerine, başka çizgilerle kesim noktaları çözümleri veren, uygun biçimde çizilmiş çizgi veya grafiklerden yararlanmaya dayanan yöntem. Hesaplama işlemini ortadan kaldırarak analitik gösterimlerin ve diğer düzeltme işlemlerinin kartlarla, grafiklerle devamı...
 • Degender: Cinsiyetini ortadan kaldırmak, cinsiyetini gidermek, insanların cinsiyetle ilgili imalarını ortadan kaldırmak (örneğŸin, erkek, kadın); cinsiyeti “nötr” yapmak; cinsiyete ilişŸkin gereksiz göndermeleri veya belirli bir cinsiyete karşŸı ön yargıları ortadan kaldırmak devamı...
 • Yoksayma: Türeye aykırı,yerinde olmayan bir işlemin ya da bir kararın yargı yada yetkili kurulca ortadan kaldırılması. Bozma, uygulamayı kaldırma. devamı...

Genel Anestezi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.