genel asalakbilim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte genel asalakbilim kelimesinin manası:

  1. Asalakbilimin tarihçesini, konusunu, önemini, asalağın konakçıyle olan ilişkilerini, asalakları asalaklardan ileri gelen hastalıklarla birlikte tanıma yollarını ve son olarak, ad verme kurallarını ana çizgilerle anlatan asalakbilim dalı.

genel asalakbilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları