Genel Coğrafya ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Genel Coğrafya" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Genel Coğrafya" ne demek?

 1. Yeryüzünün her türlü coğrafya olaylarını ayrı ayrı olarak araştıran, doğuşunu, işleyişini, yayılışını inceleyen coğrafya bilimi.

 2. Coğrafyanın, olayları ve bunların dağılışını yeryüzünün bütünü üzerinde inceleyen ana kolu. bkz. coğrafya.

Genel Coğrafya nedir? İlişkili sözcükler

 • ülkeler Coğrafyası: Yeryüzündeki değişik yerlerin olaylarıyla coğrafya arasındaki ilintiyi araştıran ve coğrafyanın en geniş kolunu oluşturan bilim dalı, ülke coğrafyası. Coğrafyanın, ülkeleri, ülkelerin bir bölge ya da yöresini ve kimi kez tüm devamı...
 • Tarım Coğrafyası: Beslenme, giyinme vb. gereksinimlerin ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi. İnsan coğrafyasının, tarımsal çalışma koşullarını, çeşitli iklim bölgelerinin ana tarımsal ürünlerini ve bunların o ülke ya devamı...
 • Canlılar Coğrafyası: Doğal coğrafyanın, insan dışında kalan canlıların iklim, toprak ve çevre koşullarına bağlı olarak yeryüzüne dağılışlarını ve oluşturdukları toplulukları inceleyen bölümü. devamı...
 • Ticaret Coğrafyası: Bir ülkenin ticaretle ilgili her türlü ilişkilerini ve bunun nedenlerini inceleyen coğrafya bilimi. devamı...
 • Hayvan Coğrafyası: Hayvanların yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı. Zoocoğrafya. devamı...
 • Biyocoğrafya: Bk. canlılar coğrafyası (Yun. bios: hayat; ge: yer; graphein: yazmak) Bitkilerin ve hayvanların yeryüzü dağılımı ile uğraşan bilim dalı. Bitki coğrafyası, hayvan coğrafyası. devamı...
 • Biyocoğrafya: Bk. canlılar coğrafyası (Yun. bios: hayat; ge: yer; graphein: yazmak) Bitkilerin ve hayvanların yeryüzü dağılımı ile uğraşan bilim dalı. Bitki coğrafyası, hayvan coğrafyası. devamı...
 • Siyasal Coğrafya: İnsan coğrafyasının, devlet ve ülkelerin politik yaşamlarıyla coğrafya koşulları arasındaki ilişkileri araştıran ve inceleyen bölümü. devamı...
 • Genel Ses Bilimi: Tek bir dilin değil bütün dillerin seslerini bir bütün olarak ele alan, bunların türlerini, özelliklerini inceleyen ve bütün ses bilimi dallarını içine alan geniş kapsamlı ses bilimi. krş. ses bilimi. devamı...
 • Genel Dil Bilimi: Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. Dünyadaki dilleri bir bütün olarak ele alıp, bunların ortak özelliklerini, işleyiş ve gelişme şartlarını inceleyen; dil denen varlığı bütün yönleriyle devamı...

Genel Coğrafya ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.