genel dil bilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte genel dil bilimi kelimesinin manası:

  1. Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı.
  2. Dünyadaki dilleri bir bütün olarak ele alıp, bunların ortak özelliklerini, işleyiş ve gelişme şartlarını inceleyen; dil denen varlığı bütün yönleriyle ve bütün belirtileriyle araştıran bilim dalı.

genel dil bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları