Genel Gelirler ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Genel Gelirler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Genel Gelirler" ne demek?

 1. Sağlanan, gerçekleşen gelirlerin bölüm ve ayrıntılarıyla tümü.

Genel Gelirler nedir? İlişkili sözcükler

 • Yapıt Kazançlarının Vergilendirilmesi: Yapıt hakları karşılığı olarak sağlanan gelirlerin de vergi kapsamında düşünülmesi ve onlardan da vergi alınması işlemi. devamı...
 • Bileştirme: Bileştirmek işi. Kimi kişilerde görülen ve bir duyu örgeniyle sağlanan algıları başka bir duyu örgeni ile sağlananlarla birleştirip kaynaştırma eğilimi. (Renkli işitmede olduğu gibi.) devamı...
 • Matching Of Cost With Revenues: Gelirlerin maliyetlerle eşleştirilmesi devamı...
 • Toprağın özel Ve Genel Durumunda Değişiklik: Yer parçası özel ve genel durumunda gerçekleşen ve bunlara ilişkin vergilerde de indirim ya da arttırım yapılmasını gerektiren değişmeler. Yer sarsıntısı, su baskını, ağaçlandırma, gübreleme, yapılama gibi etkenler yer parçasının devamı...
 • Bağımlı Olaylar: Olasılık kuramında bağlaşık ilişkiyle bileşik bir olayı oluşturan ve birinin gerçekleşmesi ötekinin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olan olaylar. devamı...
 • ön Sayışım: Gerçekleşmiş bir kâr payından ya da borçtan bir bölüğünün önceden ödenmesi. Gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek alacaklı bir sayışımdan kesin ödemede indirimi yapılmak üzere verilen para. devamı...
 • önişleme: Bir metin ya da program üzerinde amaçlanan programı gerçekleştirmek üzere yapılan ilk program. devamı...
 • ödenekliğin Biçimi: Devlet ödenekliğine giren kuruluşların bir akçalı yıl içinde yapabilecekleri giderler niceliklerinin ödenek tutarını ayrıntılarıyla saptayan ve ödeneklerin bakanlıklara ve diğer kurumlara dağılım niceliklerini ayrıntıları ile gösteren (A) çizelgesi. Devlet ödenekliği içindeki kuruluşların bir yıllık giderlerini karşılayacak gelirlerin oranlamalı tutarlarını kapsayan ve bu gelirlerin hangi kaynaklardan nasıl sağlanabileceği ve niceliklerini ayrınrıtıları ile gösteren (B) çizelgesi. Bunların devamı...
 • Kesiksiz Süreç: Bir dizgeye giren özdeklerin niteliklerini fiziksel ve kimyasal yollarla değiştirmek için gerekli süreyi , giren ve çıkanların akış hızlarını ayarlayarak sağlayıp dizge içinde geçen sürede amaçlanan değişimleri gerçekleştirme. devamı...
 • Antagonizm Kuramı: Gelirlerin paylaşılmasında, emek ve sermayenin rakip durumunda olduklarını ileri süren kuram. devamı...

Genel Gelirler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.