Genel Yetkililik ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Genel Yetkililik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Genel Yetkililik" ne demek?

 1. Kişi adına yapılacak tüm işlerin düzenlenmesi, kovuşturulması, yönetimi sağlanılmak üzere bir başka kişiye verilen genel yetkileri kapsayan yetki belgesi.

Genel Yetkililik nedir? İlişkili sözcükler

 • özel Yetki Belgesi: Yalnız bir işlemin yapılması sağlanılmak üzere verilen yetki belgesi. devamı...
 • Genel Dengelem: Bölüm ve ayrıntıların tümünü kapsayan genel sayışım dengelemi. devamı...
 • Genel Sekreterlik: Genel sekreter olma durumu. Genel sekreterin yetkisi ve makamı, genel yazmanlık. devamı...
 • Yetkileme: Kendi adına bir işin yapımı, kovuşturulması ve olumlu bir sonuca varılabilmesi amacı ile bir başkasına verilen yetki, özümleme, kişileme. devamı...
 • Genel Başkanlık: Genel başkan olma durumu. Genel başkanın işi veya mesleği. devamı...
 • Genel Müdürlük: Genel müdür olma durumu. Genel müdürün yetkisi ve makamı. devamı...
 • Ruhsat: İzin, müsaade. İzin belgesi, ruhsatname Örnek: Belediye doktoru tarafından tasdik edilerek gömülmesine ruhsat verilir. H. R. Gürpınar Yürürlükteki yasalara göre verilen silah taşıma ve bulundurma belgesi. devamı...
 • Evetçe: Dış ülkelerden mal getirme ya da dış ülkelere mal çıkarma için tecimle uğraşan genel ve tüzel kişilere devletçe verilen belge. Herhangi bir işlem nedeniyle verilen izin belgesi. devamı...
 • Ceza Genel Kurulu: Görev ve yetkileri Yargıtay kuruluşu yasasında gösterilen ve Yargıtay’daki ceza orunlarının hepsinin toplanmasıyle ortaya çıkan kurul. devamı...
 • Genel Gökbilim: Genel kavramları ve genel bilgileri içine alan gökbilim; sınırları geniştir. devamı...

Genel Yetkililik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.