Geniohiyoideus ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Geniohiyoideus" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Geniohiyoideus" ne demek?

 1. Alt çenede dil kemiğine gelen (kas).

 2. Alt çenede dil kemiğine gelen (kas).

Geniohiyoideus nedir? İlişkili sözcükler

 • Muskulus Geniohiyoideus: Alt çene kemiğinin gövdesinin pars incisiva’sı yakınından çıkarak dil kemiğinden sonlanan, musculus mylohyoideus’un iç yüzünde yer alan, silindir biçimindeki dil kası. Alt çene kemiğinin gövdesinin pars incisiva’sı yakınından çıkarak dil devamı...
 • Avurt: Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü. Yanakların elmacık kemiğinden çene kemiğine kadar olan ve ağız boşluğu hizasına gelen kısmı. devamı...
 • Iki ön Dişliler: (Yun. dis: iki; protos: birinci; odon: diş) Memeliler (Mammalia) sınıfının, eterdiler (Pla-centalia) bölümünün, keseli memeliler (Marsupialia) takımından, hepsi otçul olan, alt çenede iki, üst çenede altı kesici dişleri bulunan, bazılarının soyu tükenmiş, yaşayan türlerinin hepsi Avustralya’da bulunan bir alt takım. devamı...
 • Prosessus Frontalis: Etçillerde üst çene kemiğinin, burun kemiğiyle gözyaşı kemiği arasından alın kemiğine doğru olan uzantısı. İnsan ve sığırda elmacık kemiğinin, alın kemiğinin processus zygomaticus’u ile birleşen çıkıntısı. devamı...
 • Margo Frontalis: Duvar kemiğinin, alın kemiğine sınır olan ön kenarı. Kamamsı kemiğin alın kemiğiyle kaynaşan ön kenarı. devamı...
 • Burun Kemiği: Kısmen burun boşluğunu örten, birleşerek burunun köprüsünü meydana getiren iki kemik. Burun boşluğunun tavanını oluşturan; yanda gözyaşı kemiği, üst çene kemiği ve üst çene ara kemiği, arkada alın kemiğiyle komşu devamı...
 • Sacroiliac: Kalçada iki kemiğin bitiştiği yere ait. Kuyruksokumu kemiğŸi ve kalça kemiğŸi eklem birleşŸim yeri ile alakalı (Anatomi) devamı...
 • Ulna: Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında) bulunanıdır. Bk. dirsek kemiği devamı...
 • ön Ayak Bilek Kemikleri: Ön kol kemiğinden sonra gelen, üst üste iki sıra olarak dizilmiş toplam sekiz kemik, ossa karpi. Ön kol kemiğinden sonra gelen, üst üste iki sıra olarak dizilmiş toplam sekiz kemik, devamı...
 • Omuz Eklemi: Kol kemiğinin başını kürek kemiğinin yuva çukuruyla birleştiren eklem. Kürek kemiğinin cavites glenoidalis’i ile kol kemiğinin caput humeris’i arasındaki eklem, artikulasyo humeri. devamı...

Geniohiyoideus ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.