geniş zaman eki sözlük anlamı nedir?

Sözlükte geniş zaman eki kelimesinin manası:

  1. Fiilin gösterdiği hareketin geniş zamanda olduğunu gösteren, fiile geniş zaman kavramı veren ek. Türkçedegeniş zaman eki -r, -Ar, (I)r/-Ur’dur: ağla-r, bak-ar, gül-er, çalış-ır, getir-ir, otur-ur, güldür-ür. bk. geniş zaman.

geniş zaman eki ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları