geniş zaman nedir

Geniş Zaman Nedir?

Geniş zaman, bir eylemin veya durumun şimdiki zamanda gerçekleştiğini veya devam ettiğini ifade eden bir zaman kipidir. Geniş zaman, genellikle fiilin şimdiki zaman çekimiyle oluşturulur. Örneğin, “okuyorum” fiili, geniş zaman kipindedir.

Geniş zaman, günlük konuşmada ve yazıda sıklıkla kullanılır. Örneğin, “Şu anda kitap okuyorum.” veya “Her gün işe gidiyorum.” gibi cümleler geniş zaman kipindedir.

Geniş zaman, ayrıca geçmişte veya gelecekte gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade etmek için de kullanılabilir. Bu durumda, geniş zaman kipi, geçmiş zaman veya gelecek zaman kipiyle birlikte kullanılır. Örneğin, “Dün kitap okudum.” veya “Yarın işe gideceğim.” gibi cümleler geniş zaman kipindedir.

Geniş Zamanın Kullanımı

Geniş zaman, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Şimdiki zamanda gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade etmek için. Örneğin, “Şu anda kitap okuyorum.” veya “Her gün işe gidiyorum.” gibi cümleler geniş zaman kipindedir.
 • Geçmişte veya gelecekte gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade etmek için. Bu durumda, geniş zaman kipi, geçmiş zaman veya gelecek zaman kipiyle birlikte kullanılır. Örneğin, “Dün kitap okudum.” veya “Yarın işe gideceğim.” gibi cümleler geniş zaman kipindedir.
 • Genel gerçekleri veya yargıları ifade etmek için. Örneğin, “Dünya yuvarlaktır.” veya “Su 100 derecede kaynar.” gibi cümleler geniş zaman kipindedir.
 • Talimatları veya yönergeleri ifade etmek için. Örneğin, “Öncelikle malzemeleri hazırlayın.” veya “Son olarak, yemeği fırına koyun.” gibi cümleler geniş zaman kipindedir.

Geniş Zamanın Çekimi

Geniş zaman, genellikle fiilin şimdiki zaman çekimiyle oluşturulur. Ancak, bazı fiillerin geniş zaman çekimi, özel kurallara göre yapılır. Örneğin, “olmak” fiilinin geniş zaman çekimi, “olur” veya “olurlar” şeklinde yapılır.

Geniş Zamanın Örnekleri

Aşağıdaki cümleler, geniş zaman kipindedir:

 • Şu anda kitap okuyorum.
 • Her gün işe gidiyorum.
 • Dün kitap okudum.
 • Yarın işe gideceğim.
 • Dünya yuvarlaktır.
 • Su 100 derecede kaynar.
 • Öncelikle malzemeleri hazırlayın.
 • Son olarak, yemeği fırına koyun.

Geniş Zamanın Diğer Zaman Kipleriyle İlişkisi

Geniş zaman, diğer zaman kipleriyle de ilişkilidir. Örneğin, geniş zaman, geçmiş zaman kipiyle birlikte kullanıldığında, geçmişte gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade eder. Geniş zaman, gelecek zaman kipiyle birlikte kullanıldığında ise, gelecekte gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade eder.

Geniş zaman, ayrıca şimdiki zaman kipiyle de ilişkilidir. Şimdiki zaman kipi, genellikle şimdiki zamanda gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade eder. Ancak, şimdiki zaman kipi, geçmişte veya gelecekte gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade etmek için de kullanılabilir. Bu durumda, şimdiki zaman kipi, geçmiş zaman veya gelecek zaman kipiyle birlikte kullanılır.

Geniş Zamanın Önemi

Geniş zaman, günlük konuşmada ve yazıda sıklıkla kullanılan bir zaman kipidir. Geniş zaman, şimdiki zamanda gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, geçmişte veya gelecekte gerçekleşen eylemleri veya durumları ifade etmek için de kullanılabilir. Geniş zaman, genel gerçekleri veya yargıları ifade etmek için de kullanılır. Talimatları veya yönergeleri ifade etmek için de kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi