Genişlemek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Genişlemek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Genişlemek" ne demek?

 1. Geniş duruma gelmek, büyümek.

 2. Bollaşmak.

 3. Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak

  Örnek:

  Ahali dar parmaklıklardan kurtulur kurtulmaz, yelpaze gibi açılıp genişleyerek dağılıyorlardı. P. Safa

 4. Yaygın duruma gelmek.

Genişlemek nedir? İlişkili sözcükler

 • Dolmak: Dolu duruma gelmek. Bitkiler olgunlaşmak, erginleşmek Örnek: Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan. T. Buğra Bir yere iyice yayılmak, kaplamak Örnek: Oda sigara dumanı dolmuştu. S. F. Abasıyanık Bir yerde pek çok eşya veya kimse devamı...
 • Bollaşmak: Bol duruma gelmek Örnek: Biraz zayıflamış, kolalı beyaz yakalığı bollaşmıştı. C. Uçuk devamı...
 • şenlenmek: Şen duruma gelmek, neşelenmek, gönlü açılmak. Bayındır duruma gelmek. devamı...
 • Bollaştırmak: Bol duruma getirmek Örnek: Ahlakı tango pantolonu gibi bollaştıralım, demiyorum. F. R. Atay devamı...
 • Dikilmek: Dikme (I) işi yapılmak. Dik duruma gelmek. devamı...
 • Alışmak: Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek Örnek: Muhtaç değiliz ama, ben çalışmaya alıştım. E. İ. Benice Yadırgamaz duruma gelmek. Uyar duruma gelmek, uygun gelmek, intibak etmek Örnek: Bu mesleğe alışmış gibi görünüyor. N. Araz Sürekli ister olmak. devamı...
 • Doğrulmak: Eğik veya eğri bir şey, düz bir duruma gelmek. Oturan veya yatan bir kimse toparlanmak, dik bir duruma gelmek Örnek: Uzandığım yerden hafifçe doğrularak onları çizmeye başlıyorum. R. N. Güntekin Yönelmek Örnek: Çocuk hızlı, paytak devamı...
 • Ferahlamak: Genişlemek, açılmak. Serinlemek. İç açıcı devamı...
 • çarpılmak: Çarpma işine konu olmak. Çarpık duruma gelmek Örnek: Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı. R. N. Güntekin Çalınmak, soyulmak. devamı...
 • Yaygınlaşmak: Yaygın duruma gelmek, yayılmak. devamı...

Genişlemek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.