gentile sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gentile kelimesinin manası:

  1. Dinsel edebiyatta Musevi olmayan kimse
  2. Musevi olmayan
  3. Putperest
  4. Romalılarda bir kabile veya millete ait
  5. Herhangi bir ırka veya memlekete verilen isme ait.
  6. Yahudi olmayan kişi, mormon olmayan kişi

gentile ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları