geocentric model sözlük anlamı nedir?

Sözlükte geocentric model kelimesinin manası:

  1. jeocentrik model; dünyayı merkez kabul eden evren.

geocentric model ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları