geotourism sözlük anlamı nedir?

Sözlükte geotourism kelimesinin manası:

  1. Jeoturizm, ziyaretçiler çekmek için bir yerin coğŸrafi özelliğŸini kültürünü ve mirasını önemli jeolojik anıtlarla destekleyen ve artıran kültürel çevresel turizm

geotourism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları