gerçek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gerçek kelimesinin manası:

 1. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki.
 2. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
 3. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.
 4. Temel, başlıca, asıl
  Örnek: Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır. N. Ataç
 5. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.
 6. Yapay olmayan.
 7. Doğruluk
  Örnek: Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa, duygu payı da ondan az değildir. B. Felek
 8. Gerçeklik, realite
 9. Varlığını şüphesiz kabul ettiğimiz herşey
 10. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak, var olan.
 11. Bilinçten bağımsız olarak var olan.
 12. 1. bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî. 2. aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. 3.temel, başlıca, asıl. 4.doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. 5.isim gerçek olma durumu, gerçeklik, realite. 6. isim yalan olmayan, doğru olan şey. 7. felsefe düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. 8. yapay olmayan.
 13. Doğru, dürüst.
 14. Temel, başlıca, asıl doğayı yansıtan.

gerçek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları