Gerçek Bilmece ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Gerçek Bilmece" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gerçek Bilmece" ne demek?

 1. Yapılarındaki kesimler arasında, çözümlerini güçleştirici aykırılık, yanlış görüntü, eksik ya da çok fazla ayrıntı bulunan, halkın yarattığı ya da benimsediği betimsel nitelikte olan bilmece türü. bk. bilmece, betimsel bilmece, yapay bilmece.

Gerçek Bilmece nedir? İlişkili sözcükler

 • Kutsal Kitap Bilmecesi: Halkın kutsal kitaplardan esinlenerek yarattığı bilmece türü. bk. bilmece. devamı...
 • Halk Kültürü: Halkın, geleneksel yollarla edinmiş olduğu geçmiş çağların kültürüyle, kendisinin yarattığı bugünün kültürü ve dış ülkelerden ödünç alarak benimsediği yabancı kültürden oluşan karma kültür, bk. halk yaşantısı, krş. aydın kültürü. devamı...
 • Büyülü Bilmece: Yapıları, bazı doğa ve toplum olaylarının küçük birer benzetimi üzerine kurulan ve yılın belirli günlerinde bir takım doğa ve toplum olaylarının gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi için sorularak yanıtlandırılan bilmece türü. (Bu tür bilmecelere dayanılarak, bilmecelerin kaynağının büyülü bir oluşum olduğu savunulmuştur.) bk. değişmeceli bilmece, bilmece oturumları. devamı...
 • Yapay Bilmece: Bir bilmecenin diğer bir bilmeceyle karıştırılması sonucunda geleneksel yapısı bozulduğu gibi ilk çözüm biçimi de değişen bilmece, bk. gerçek bilmece. devamı...
 • Yapay Bilmece: Bir bilmecenin diğer bir bilmeceyle karıştırılması sonucunda geleneksel yapısı bozulduğu gibi ilk çözüm biçimi de değişen bilmece, bk. gerçek bilmece. devamı...
 • Gerçekçi: Gerçeği gören ve ona göre davranan veya gerçeğe uygun olarak yapılan, realist Örnek: Halkçı olduğu kadar gerçekçiydi Atatürk. S. Eyuboğlu Gerçekçilik yanlısı olan, realist devamı...
 • Gerçek Medüzler: Çok hücrelilerden (Metazoa), gerçek çok hücreliler (Eumetazoa) bölümünün, Sölenterler (Coelenterata) alt bölümünün, knidliler (Cnidaria) filumuna giren, dört ışınlı bir ışınsal bakışım gösteren, şemsiyeleri kadeh, kâse, borazan, piramit vb. biçimlerde olan, bir ağız sapı ve ortasında ağız bulunan, eşey hücreleri iç deriden (endoderm) meydana gelen sınıf. Denizanası (Aurelia aurita) en iyi bilinen türüdür. devamı...
 • Hakiki Bilmece: Bk. gerçek bilmece devamı...
 • Gerçek Eklem Bacaklılar: (Yun. eu: iyi; arthron: eklem; pous: ayak) Sölomlu hayvanlardan, birincil ağızlılar (Protestomia) filumunun, eklem bacaklılar (Arthropoda) dalından, bölüt sınırları dıştan belli olan, çizgili kasları bölütlerde gruplar hâlinde bulunan, eklemli ekstremitelere sahip bir alt dal. Kabuklular (Crustacea), örümceğimsiler (Arachnoidea), çok bacaklılar (Myriapoda), böcekler (Insecta) olmak üzere dört sınıfı vardır. devamı...
 • Yazınsal Bilmece: Halk yaratısı olmayan, yazarlarca oluşturulmuş bilmeceler, bk. bilgin bilmecesi, sanat bilmecesi, krş. halk bilmecesi. devamı...

Gerçek Bilmece ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.