gerçeküstücü tiyatro sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gerçeküstücü tiyatro kelimesinin manası:

  1. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'da André Breton'un, Freud'un görüşlerine dayanarak açtığı ve bilinçaltı varsayımları ile düşte olduğu gibi, parçaları birbirini tutmaz bir anlatım biçimi ile vermeye çalışan tiyatro anlayışı. On dokuzuncu yüzyıl sonunda Jarry'ın ve daha sonra Apollinaire'in öncülük ettiği tiyatro anlayışı. Irtaud'nun tiyatro görüşleri de bu akımın gelişimi içinde yer alır.

gerçeküstücü tiyatro ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları