Gerilimölçer ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Gerilimölçer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gerilimölçer" ne demek?

 1. Buhar, ayrışma, yüzey vb.ne ilişkin gerilimleri ölçen alet, tansiyometre.

 2. Bir elektrik çevriminin iki noktası arasındaki gerilimi volt olarak ölçmeye yarayan aygıt. anlamdaş voltölçer.

 3. Bir elektrik çevriminin iki noktası arasındaki gerilimi volt olarak ölçmeye yarayan aygıt. anlamdaş voltölçer.

 4. İki nokta arasındaki potansiyel farkını ölçen aygıt.

 5. Elektrik akımının elektromotor gücünü ölçen araç.

Gerilimölçer nedir? İlişkili sözcükler

 • Geçişimölçer: Çözelti ve çözücü arasındaki geçişme basıncını ölçmeye ve dolayısıyla çözünen cismin molar kütlesini belirlemeye yarayan aygıt, ozmometre. devamı...
 • ışınımölçer: Bir kaynağın bütün dalga boylarındaki toplam ışınımını ölçen araç, bolometre. Işınım erkesini ısıl eşdeğeri cinsinden ölçmeye yarayan aygıt. devamı...
 • Nemölçer: Havanın nem derecesini ölçmeye yarayan alet, higrometre. Havadaki nem tutarına ölçmeye yarayan aygıt. devamı...
 • çekimölçer: Çekim kuvvetlerini ölçmeye yarayan araç. Yer yer değişen yer çekiminin tam ve gerçek değerini dikey olarak belirlemeye yarayan araç, gravimetre. devamı...
 • Voltmetre: Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet. Bk. gerilimölçer devamı...
 • Potansiyelölçer: Bir devreden akım geçmeyen durumda iki uç arasındaki potansiyel ayrımını ölçen ve ölçeğinde potansiyeli volt biriminde gösteren aygıt. devamı...
 • ısıölçer: Cisimlerin ısınma ısısını ölçmeye yarayan alet, kalorimetre. Isıl erke alışvenişini ölçmeye yarayan aygıt. devamı...
 • Basıölçer: Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın iç yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet, manometre. Akışkanların basıncını ölçen araç. devamı...
 • Renkölçer: Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre. Bir çözeltinin renginin bağıl yeğinliğini ölçünlü bir çözeltiyle karşılaştırarak ölçen aygıt. devamı...
 • Yoğunlukölçer: Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre. Yoğunluk ölçmeye yarayan aygıt. devamı...

Gerilimölçer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.