Geriye Doğru Bütünleşme ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Geriye Doğru Bütünleşme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Geriye Doğru Bütünleşme" ne demek?

 1. Firmanın, aramalı satın aldığı firmaları ele geçirmesi ya da satın alması.

Geriye Doğru Bütünleşme nedir? İlişkili sözcükler

 • Engelleyici Pazarlama: Yeni bir teknikle piyasaya giren ilk firmanın reklam kampanyalarıyla ve pazarlama stratejileriyle tüketicileri ikna ederek kendinden sonra girecek firmalar karşısında rekabet üstünlüğünü ele geçirmesi. devamı...
 • Ileriye Doğru Bütünleşme: Firmanın, bir sonraki üretim aşamadaki firmayı ele geçirerek ürünün dağıtım kanallarını denetimi altına alması. devamı...
 • Dikey Birleşme: Aramalı üreten firma ile bu aramalını kullanarak sonul mal üreten firmanın birleşmesi. krş. yatay birleşme devamı...
 • Ele Geçirme: Hukuki açıdan bir firmanın başka bir firmanın varlıklarının yarısından fazlasını satın alması. krş. beyaz şövalye, kara şövalye devamı...
 • Davranışsal Firma Kuramı: Firmanın yöneticiler, hissedarlar, işçiler gibi farklı alt gruplardan oluştuğu ve her bir grubun birbiriyle çelişen farklı amaçları olduğu için karar alma sürecinde firmanın örgütsel yapısının etkili olacağını ileri süren kuram. devamı...
 • Dışsal Işgücü Piyasası: Firmaların alt kademe işler için işlendireceği işgücünü dışardan sağladığı, ücretlerin firmanın yönetsel kuralları ve yöntemleri tarafından belirlenmediği piyasa. devamı...
 • Davranışsal Bölümleme: Firmaların, tüketicileri satın alma davranışlarına göre gruplara ayırarak her bir gruba farklı bir pazarlama yöntemi uygulaması. devamı...
 • Geri çağırma Hakkı: Firmanın, çıkardığı tahvili herhangi bir önkoşul olmaksızın istediği zaman geri satın alma hakkı. devamı...
 • Yöneticiler Mantığı çözümleyici Kümesi: Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı. devamı...
 • Between You And Me And The Bedpost: Laf aramızda, aramızda kalsın devamı...

Geriye Doğru Bütünleşme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.