geriye sarma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte geriye sarma kelimesinin manası:

  1. Kurgu, gösterim, okuma gibi çeşitli işlemler sırasında filmi, çeşitli kuşakları alıcı makaradan verici makaraya aktarma.

geriye sarma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları