getiren

“Getiren” İfadesinin İngilizce ve Türkçedeki Anlamı ve Çevirisi

Giriş

“Getiren” ifadesi, İngilizce ve Türkçede yaygın olarak kullanılan ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilen önemli bir kelimedir. Bu makale, “getiren” ifadesinin İngilizce ve Türkçedeki anlamlarını, kullanımlarını ve çevirilerini kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce’de “Bring” İfadesinin Anlamı ve Çeşitli Anlamları

İngilizce’de “bring” ifadesi, bir kişiyi veya bir nesneyi bir yerden başka bir yere götürmek veya bir duruma sokmak anlamlarına gelir. İşte “bring” ifadesinin en yaygın anlamlarından birkaçı:

 • Bir kişiyi veya bir nesneyi bir yere götürmek:
  • I brought my dog to the park. (Köpeğimi parka getirdim.)
  • Bring me a glass of water. (Bana bir bardak su getir.)
 • Bir durumu veya sonuca yol açmak:
  • This will bring you good luck. (Bu sana şans getirecek.)
  • Your actions will bring about disaster. (Eylemleriniz felakete yol açacak.)
 • Bir konuyu gündeme getirmek veya tartışmak:
  • I brought up the issue at the meeting. (Toplantıda bu konuyu gündeme getirdim.)
  • Let’s bring this matter to a close. (Bu konuyu kapatalım.)

“Bring” İfadesinin Türkçedeki Anlamı ve Çeşitli Anlamları

“Getiren” ifadesi, Türkçede de İngilizce’de olduğu gibi bir kişiyi veya bir nesneyi bir yerden başka bir yere götürmek veya bir duruma sokmak anlamlarına gelir. İşte “getiren” ifadesinin en yaygın anlamlarından birkaçı:

 • Bir kişiyi veya bir nesneyi bir yere götürmek:
  • Köpeğimi parka getirdim.
  • Bana bir bardak su getir.
 • Bir durumu veya sonuca yol açmak:
  • Bu sana şans getirecek.
  • Eylemleriniz felakete yol açacak.
 • Bir konuyu gündeme getirmek veya tartışmak:
  • Toplantıda bu konuyu gündeme getirdim.
  • Bu konuyu kapatalım.

“Bring” ve “Getiren” İfadelerinin Çevirisi

“Bring” ve “getiren” ifadeleri, İngilizce ve Türkçede genellikle birbirlerinin karşılıklı çevirileri olarak kullanılır. Ancak, her iki dilde de bağlama ve nüansa göre farklılıklar olabileceğine注意 etmek önemlidir.

Örnek Çeviriler:

 • I brought my dog to the park. → Köpeğimi parka getirdim.
 • Bring me a glass of water. → Bana bir bardak su getir.
 • This will bring you good luck. → Bu sana şans getirecek.
 • Your actions will bring about disaster. → Eylemleriniz felakete yol açacak.
 • I brought up the issue at the meeting. → Toplantıda bu konuyu gündeme getirdim.
 • Let’s bring this matter to a close. → Bu konuyu kapatalım.

Sonuç

“Getiren” ifadesi, İngilizce ve Türkçede yaygın olarak kullanılan ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilen önemli bir kelimedir. Bu makale, “getiren” ifadesinin İngilizce ve Türkçedeki anlamlarını, kullanımlarını ve çevirilerini kapsamlı bir şekilde inceledi. İngilizce ve Türkçedeki nüans farklılıklarına注意 etmek ve bağlama göre doğru çeviriyi seçmek önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi