Gevşek Maliye Politikası ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Gevşek Maliye Politikası" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gevşek Maliye Politikası" ne demek?

 1. Bk. genişletici maliye politikası

Gevşek Maliye Politikası nedir? İlişkili sözcükler

 • Daraltıcı Maliye Politikası: Enflasyonu düşürmek amacıyla kamu harcamalarının kısma ve/veya vergileri arttırma gibi araçlarla bütçe fazlası yaratmaya yönelik politikalar. krş. genişletici maliye politikası devamı...
 • Expansionary Fiscal Policy: Genişletici maliye politikası devamı...
 • Genişletici Gelirler Politikası: Ekonomiyi canlandırmak veya deflasyondan kurtarmak amacıyla hükümetlerin vergileri azaltarak etkin istemi yükseltmeye yönelik olarak izlediği genişletici maliye politikası araçlarından biri. devamı...
 • Genişletici Harcama Politikası: Ekonomiyi canlandırmak veya deflasyondan kurtarmak amacıyla hükümetlerin kamu alımları ve transfer ödemelerinden oluşan harcamalarını artırarak etkin istemi yükseltmeye yönelik olarak izlediği genişletici maliye politikası araçlarından biri. devamı...
 • Maliye Politikası: Hükümetin tam istihdam, iktisadi büyüme, fiyat istikrarı, gelir dağılımının düzeltilmesi ve yoksulluğun azaltılması gibi iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşabilmek amacıyla gelir, harcama ve borçlanmayla ilgili aldığı kararlar bütünü. krş. daraltıcımaliye politikası, genişleticimaliye politikası devamı...
 • Deflasyonist Politika: Enflasyonun olduğu bir ekonomide toplam istemi kısma ve ulusal geliri düşürmeye yönelik daraltıcı maliye ve/veya para politikaları. krş. daraltıcı maliye politikası, daraltıcı para politikası devamı...
 • Duruma Göre Maliye Politikası: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla mevcut duruma göre kamu harcamaları ve vergileri değiştirerek istemi etkilemeye yönelik olarak uygulanan ve Keynesyen iktisatçılar tarafından benimsenen maliye politikası. krş. duruma göre para politikası devamı...
 • çevrim Karşıtı Politika: Bir çevrimde çevrimle ters yönde uygulanan, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında genişletici, canlanma aşamasında ise daraltıcı politika. devamı...
 • Vazodilatör: Damar genişletici etkiye sahip ilaç, madde. Damar genişletici (isim) devamı...
 • çevrime Karşı Maliye Politikası: Çevrimin daralma döneminde genişleyici genişleme döneminde ise daraltıcı olarak uygulanan maliyet politikası. devamı...

Gevşek Maliye Politikası ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.