Gez ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Gez" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gez" ne demek?

 1. Okun, kirişe geçen ucundaki kertik.

 2. Tüfek, tabanca vb. ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik.

 3. Yer ölçmeye yarar düğümlü ip.

 4. Yapı işlerinde kullanılan çekül.

 5. Ateşli silahların namluları üzerinde bulunan; V, daire ya da dikdörtgen şeklinde, bir kızak üzerinde hareket ettirilebilir veya vidalar vasıtasıyla ayarlanabilir yapıda imal edilen ve atıcının arpacığın da yardımıyla “iki noktadan bir doğru geçer” ilkesini kullanarak nişan almasına yardım eden parça.

Gez nedir? İlişkili sözcükler

 • Tırnaklık: Bir kutunun kapağı üzerinde bulunan ve kapağın tırnakla çekilip açılmasını sağlayan yanlamasına çentik. Tırnak yeri. devamı...
 • T Lenfositler: Özel moleküllü hücre almaçlarını içeren, hücresel bağışıklığın oluşumunu sağlayan, timüste olgunlaşan, yüzeylerinde yardımcı uyarıcı moleküller taşıyan ve özel granül bulunmayan hücreler, T hücreleri. T lenfositler yüzeylerindeki almaçların özelliklerine göre; öldürücü, yardımcı ve baskılayıcı T lenfositler diye üç gruba ayrılarak antikor yapımına yardımcı olmak ve yüzey almaçları makrofajlarla etkilenmesiyle lenfokinleri üretmek gibi görevleri bulunur. devamı...
 • Akıtma: Hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan ve burunlarına doğru uzanan beyaz leke. Un, süt, yağ, yumurta, şeker veya pekmezle yoğrularak cıvık bir duruma getirilen hamurun kızgın sac üzerinde pişirilmesiyle yapılan bir devamı...
 • Oto Almaç: Nöromedyatör maddenin presinaptik uçtan aşırı miktarda salıverildiği durumlarda, presinaptik zar üzerinde bulunan kendi almaçlarıni etkileyerek salıverilmesinin azalmasına aracılık eden almaç. devamı...
 • Yan Geçit: Boru üzerinde bulunan bir aygıtın arıza yapması halinde akışkanın yöneltildiği yardımcı geçit. devamı...
 • Salkım: Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan meyve Örnek: Bunu görünce Behzat da iki salkım muzu oradakilere dağıtmış. M. Ş. Esendal Ana saptan çıkan yan çiçekleri sapları hep aynı uzunlukta olan çiçek durumu. devamı...
 • Epididimis: Erkek üreme sisteminde, testislerin üzerinde bulunan spermlerin olgunlaştığı ve kısa bir süre depolandığı yer. (Yun. epi: üzerinde; didymos: testis) Erkek eşey organında testisten vas deferens’e giden ve başlıca kanalcıklardan oluşan devamı...
 • Superstructure: Temel üzerine kurulan bina, ilâve kat Zemin katı üzerinde bulunan binanın tümü devamı...
 • Yataklık: Yatak yapmaya uygun. Üzerine yatak serilen tahta veya maden kerevet, karyola Örnek: Yataklığın etrafında bir şeyin dolaştığına, süründüğüne dikkat ettim. H. Z. Uşaklıgil Suçluları barındırma, gizlice yardım etme. devamı...
 • Spring Claw Hook: Hareketli köprüye sahip gitarlarda bulunan; üzerinde bulunan kancalar yardımıyla bir tarafından köprü yaylarını tutan, diğer taraftan ise gövdeye iki uzun vida ile tutturulmuş ve bu vidalar yoluyla köprü konumunun ayarlanmasına olanak sağlayan metal nesne. devamı...

Gez ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.