gezegen sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gezegen kelimesinin manası:

  1. Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, planet.
  2. Bir yandan kendi ekseni üzerinde dönen, öte yandan da belli bir yörünge boyunca bağlı olduğu dizgenin özeği olan yıldız çevresinde dolaşan gökcismi.
  3. Güneşin çevresinde ve onun çekim alanı içinde dolanan, dokuz gökcisminden her biri.
  4. güneş etrafında dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı

gezegen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları