gezinmek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gezinmek kelimesinin manası:

  1. Eğlenmek, vakit geçirmek için gezmek, dolaşmak, seyran etmek
    Örnek: Başı bir düşünceyle ağırlaşmış gibi öne düşük, elleri cebinde, geziniyordu. P. Safa
  2. Belirli bir çevre içinde gezip durmak
    Örnek: Bir akşam rıhtım boyunda geziniyordum. S. F. Abasıyanık
  3. Özellikle doğaçtan yapılan müzikte, ezgiyi belli bir makam anlayışı içinde değişik perdeler üzerinde çalmak, dolaşmak.

gezinmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları