gıda ışınlama sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gıda ışınlama kelimesinin manası:

  1. Mikroorganizmaları yıkımlamak amacıyla, gıdaların yeterli düzeyde gama ışınları veya X ışınlarına maruz bırakılması esasına dayanan gıda koruma tekniği.
  2. Gıda maddesindeki mikroorganizma sayısını indirgemek amacıyla UV, X ışınları veya gamma ışınları kullanılarak yapılan uygulama.

gıda ışınlama ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları